Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring erbjuder en ekonomisk trygghet när olyckan är framme. Vi hjälper dig att välja försäkring som täcker olycksfall av olika slag.

Förståelse för Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring ger ersättning vid skador orsakade av olyckor. Dessa skador kan vara allt från mindre till allvarliga, och kan inträffa under vardagliga aktiviteter såsom arbete, i hemmet eller under fritiden. Försäkringen täcker vanligtvis kostnader för medicinsk vård, inkomstförlust vid oförmåga att arbeta, samt ersättning vid bestående men eller dödsfall.

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringar

 • Folksam
  Erbjuder en omfattande olycksfallsförsäkring som kan anpassas efter individuella behov, med särskilt fokus på barn och ungdomar.
 • Trygg-Hansa
  Känd för sin flexibla olycksfallsförsäkring som skyddar i både arbete och fritid, med möjlighet till global täckning.
 • Länsförsäkringar
  Bjuder på skräddarsydda lösningar som riktar sig mot både privatpersoner och företag, med fokus på enkelhet och tillgänglighet.
 • If Skadeförsäkring
  Stoltserar med sina skräddarsydda försäkringslösningar som erbjuder skydd dygnet runt, oavsett var olyckan inträffar.

Vad försäkringsbolagen räknar som ett olycksfall

Att förstå vad som definieras som ett olycksfall kräver en insikt i de viktiga kriterierna i försäkringsvillkoren. För att klassas som ett olycksfall måste fyra viktiga förhållanden vara närvarande:

 • kroppsskada
 • plötslighet
 • ofrivillighet
 • yttre händelse.

Enligt vad försäkringsbolagen förklarar är ett olycksfall en skada på kroppen som sker genom en oväntad yttre händelse, det vill säga någon form av våld från utsidan. Trots att detta kan tyckas klart och tydligt kan det vara knepigt att urskilja en olycksfallsskada från en vanlig skada.

Exempel på olycka som täcks av olycksfallsförsäkring

Till exempel, om du sträcker en muskel under en löprunda, räknas det inte som ett olycksfall. Men om du snubblar över en sten och skadar foten, anses det vara en olycksfallsskada på grund av den yttre händelsen, stenen, som orsakade skadan.

Ersättning kan betalas ut för bestående skador efter ett olycksfall, bedömt genom medicinsk invaliditet. Grad av nedsättning mäts i procent enligt medicinska tabeller specifika för försäkringsbranschen. Ersättningen motsvarar en procentandel av det valda försäkringsbeloppet.

Olycksfallsförsäkringen via jobbet kan vara begränsad

Det är viktigt att notera att en olycksfallsförsäkring kan vara begränsad till arbetstid för de som har den genom jobbet eller facket. Därför är det fördelaktigt att ha en försäkring som gäller dygnet runt för att vara skyddad oavsett tidpunkt och plats för olyckan.

För de som vill ha ett bredare skydd som inkluderar sjukdom kan en Sjuk- och olycksfallsförsäkring vara ett alternativ. Denna typ av försäkring kan också erbjuda ekonomisk hjälp vid långvarig sjukskrivning efter ett olycksfall samt ersättning för behandling och hjälpmedel.

Olycksfallsförsäkringen kan också täcka skador som uppstår vid vurpor med cykeln eller under vissa sportaktiviteter som amatör. Ersättning erbjuds för både behandling och utlägg, inklusive resor till och från vården samt kostnader för skadade kläder och glasögon vid allvarligare skador.

Frågor & Svar

Är olycksfallsförsäkring nödvändig även om jag redan har en sjukförsäkring?

Ja, eftersom sjukförsäkringen inte täcker skador orsakade av olyckor på samma sätt. Olycksfallsförsäkringen erbjuder specifikt skydd för olycksrelaterade skador och kan komplettera din sjukförsäkring.

Kan jag teckna olycksfallsförsäkring för andra familjemedlemmar?

Absolut. De flesta försäkringsbolag erbjuder möjligheten att inkludera familjemedlemmar i din policy, vilket ger ett omfattande skydd för hela familjen.

Vad skiljer en olycksfallsförsäkring från en sjukförsäkring?

Huvudskillnaden mellan en olycksfallsförsäkring och en sjukförsäkring är att olycksfallsförsäkringen specifikt täcker skador som orsakats av olyckor, medan sjukförsäkringen täcker sjukdomar och medicinska tillstånd som inte nödvändigtvis är relaterade till olyckor. Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för särskilda händelser och skador som sjukförsäkringen inte täcker.

Vad är typiskt uteslutet från en olycksfallsförsäkring?

Vanligtvis täcker inte försäkringen skador som uppstått på grund av självmordsförsök, drogmissbruk, krigshandlingar, eller aktiviteter där den försäkrade medvetet utsätter sig för onödig risk.

Hur bestäms premien för min olycksfallsförsäkring?

Premien beror på flera faktorer, inklusive försäkringstagarens ålder, vald täckningsnivå, yrke och eventuella tidigare hälsotillstånd. Försäkringsbolagen utvärderar dessa riskfaktorer för att fastställa premiekostnaden.

Om väljaförsäkring.se

Råd och information om svenska försäkringsbolag. Konsumentfakta och recensioner av försäkringsbolag.

Inlägg

 • All Post
 • Alla försäkringar
 • Bilförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring

Att välja försäkring kan vara en djungel. Genom att jämföra försäkringar kan du spara stora pengar

Alldeles för många sitter med för dyra försäkringar som innefattar onödiga tillägg som inte går att utnyttja

Väljaförsäkring.se jämför alla försäkringsbolag i Sverige så att du kan hitta bästa och billigaste försäkringen

Väljaförsäkring.se

Om oss

Kontakta oss

Försäkringsbolag

Recensioner

Nyheter

Hjälp

Privacy Policy

Villkor

Nyhetsbrev

Registrera till vårt nyhetsbrev och få nyeheter och försäkringserbjudanden

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
© 2023 Created with Royal Elementor Addons